"Zarząd Orange Polska S.A. potwierdza powyższą prognozę na podstawie analizy wyników finansowych osiągniętych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Grupa prognozuje, że wartość skorygowanej EBITDA za 2016 rok będzie się zawierać w przedziale 3,15 – 3,30 mld zł, a wskaźnik długu finansowego netto do skorygowanej wartości EBITDA nie przekroczy poziomu 2,2 za rok 2016.

„Po dziewięciu miesiącach 2016 roku, osiągnęliśmy wyniki finansowe na poziomie umożliwiającym realizację celów całorocznych. W trzecim kwartale nie uległy zmianie kluczowe trendy w zakresie przychodów: wzrostowi w segmencie mobilnym towarzyszył spadek przychodów z usług stacjonarnych i pozostałej działalności. Erozja EBITDA była wolniejsza od spadku przychodów, gdyż optymalizacja kosztów pośrednich zrównoważyła wzrost wydatków bezpośrednich. Jako że w czwartym kwartale kwestia zakończenia projektów infrastrukturalnych przestanie wpływać na wyniki, przewidujemy korzystniejszą ewolucję przychodów, co powinno się przełożyć również na poprawę trendu EBITDA. W efekcie, potwierdzamy cel całoroczny w zakresie dźwigni finansowej i EBITDA." - powiedział członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie. 

Skorygowana EBITDA za III kw. 2016 roku wyniosła 831 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była niższa o 94 mln zł. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się o 2,1 pkt proc. w skali roku, do poziomu 29,1%.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).


(ISBnews)