Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Poniżej wskaźniki ESI z ostatnich 13 miesięcy.

X 2015 XI 2015 XII 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 IX 2016 X 2016
98,7 99,6 98,6 99,4 99,6 99,8 101,4 99,8 99,7 99,8 99,2 101,2 101,5

Wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w październiku wyniósł minus 11,2 wobec minus 10,9 w poprzednim miesiącu.

W październiku wskaźnik nastrojów w gospodarce ESI wzrósł w UE, w strefie euro, w Niemczech, w Czechach i w Rumunii, a spadł na Węgrzech.

X 2015 XI 2015 XII 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 IX 2016 X 2016
UE 107,4 107,2 108,5 106,7 105,3 104,6 105,1 105,6 105,7 104,7 103,8 105,6 106,9
Strefa euro 106 106 106,6 105 104 103 104 104,6 104,4 104,5 103,5 104,9 106,3
Niemcy 106,9 106,8 106,8 104,7 104,1 104 104,4 104,8 106,4 106,6 105,5 107,1 108,7
Czechy 103,4 104,9 105,3 107,3 105,9 104,8 104,2 104,8 104,5 104,8 105,6 106,1 106,7
Węgry 115,4 112,4 113,2 115,6 111,7 112,4 110,1 109,7 108,5 114,8 109,4 109,7 108,4
Rumunia 105,4 104,6 103,3 104,5 102,4 102,8 104 103,6 103,2 103,6 104,2 103,5 104

(PAP)