Jak podaje CBOS, niemal tak jak przed miesiącem postrzegana jest także sytuacja gospodarcza kraju – ponad dwie piąte respondentów (42 proc.) uważa, że jest ona przeciętna, jedna trzecia (32 proc.) ocenia ją pozytywnie, a co piąty (20 proc.) wyraża opinię negatywną.

Od października nie zmieniły się również oceny jakości życia ankietowanych – 59 proc. respondentów deklaruje, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, jedna trzecia (34 proc.) określa swoją sytuację w tym zakresie jako ani dobrą, ani złą, a co czternasty respondent (7 proc.) jest niezadowolony z jakości życia swojej najbliższej rodziny.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–13 listopada 2016 roku na liczącej 1.019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)