Podkreśliła też rolę, jaką Stany Zjednoczone odgrywały po II wojnie światowej jako "gwarant pokoju w Europie".

Zakończone w piątek ćwiczenia Żelazny Miecz (ang. Iron Sword) z udziałem ok. 4 tys. żołnierzy, w tym żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wyposażonych m.in. w kołowe transportery opancerzone Rosomak, trwały od 20 listopada na dwóch litewskich poligonach.

Grybauskaite zapewniła, że Litwa, wypełniając cele wojskowe wyznaczone przez NATO, przeznaczy już w 2018 roku 2 proc. swego PKB na wydatki obronne.(PAP)