"Rok 2016 przyniósł wprowadzenie w życie prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, w wyniku których wprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo. Spowodowało to zachwianie dotychczasowych statystyk, co przekłada się na zmniejszenie ilości upadłości" - napisano w raporcie KUKE.

"W całym 2016 r. łączna suma upadłości może zamknąć się w przedziale 600-650 podmiotów. Dla porównania w całym 2015 r. upadło 737 przedsiębiorstw" - dodano.

Autorzy raportu prognozują zbliżony poziom potencjalnych upadłości na 2017 r.

"Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,6 proc. oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4 proc. prognozujemy, iż w 2017 r. upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r." - napisano w raporcie.

Reklama

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w listopadzie 2016 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw. Było to o 19,2 proc. mniej mdm oraz o 27,6 proc. mniej rdr.

Według raportu KUKE, w listopadzie ogłoszono upadłość 33 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o 10,8 proc. mniej mdm (upadło ich 37), oraz o 23,3 proc. mniej rdr (43 bankructwa).

"W listopadzie udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 21 proc. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 31 proc." - podano w komunikacie.

Dodano również, że w ostatnim miesiącu 9 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 40 proc. mniej mdm niż w październiku (15 upadłości) oraz o 40 proc. mniej rdr. (PAP)