Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.Pekao

Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła długoterminowy rating banku Pekao na poziomie A2. Perspektywa w walucie lokalnej pozostała "stabilna", a w walucie obcej "negatywna", podała agencja. Przegląd oceny został dokonany w związku z ogłoszeniem umowy, w wyniku której UniCredit sprzeda posiadane w banku udziały na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Agencja ratingowa S&P Global Ratings utrzymała rating Pekao SA na niezmienionym poziomie oraz podniosła perspektywę z "negatywnej" na "stabilną", podał bank. „W wyniku tej decyzji oceny ratingowe banku przyznane przez S&P Global Ratings są następujące:
- długoterminowa: 'BBB+'
- krótkoterminowa: 'A-2'
- perspektywa: 'stabilna'
- stand-alone (samodzielna): 'bbb+'" – czytamy w komunikacie.
Przeglądu ocen ratingowych banku dokonano w następstwie ogłoszenia przez UniCredit S.p.A. informacji o zawarciu umowy, w wyniku której nastąpi sprzedaż udziałów posiadanych w banku na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju, podano również.
Agora

Agora podpisała trójstronne porozumienie z Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Agora S.A., Inforadio Sp. z o.o. oraz Radą Pracowników spółki dotyczące zwiększenia do 190 ze 135 liczby pracowników, którzy zostaną zwolnieni. Łączna szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych do 190 osób wyniesie ok. 7,4 mln zł i obciąży wyniki spółki i grupy za IV kwartał 2016 r. >>>>

Ursus

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Ursus kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które we wrześniu 2013 r. doprowadziły do zawarcia kontraktu z etiopską spółką METEC, podał Ursus. >>>>

Kernel Holding

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2016 r., podała spółka. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu. >>>>

Echo Investment

Echo Polska Properties uzgodnił z funduszem zarządzanym przez Tristan Fund zakup Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie za ok. 54 mln euro, podał Tristan Fund. Finalizacja transakcji planowana jest na II kw. 2017 r. >>>>

UniCredit

UniCredit przyjął strategię do 2019 roku, zakładającą m.in.transformację modelu biznesu, która obejmie łączną redukcję etatów o 14 tys. do 2019 r. - o 6,5 tys. więcej niż wcześniej zakładano, oszczędności kosztowe rzędu 1,7 mld euro rocznie oraz osiągnięcia wskaźnika kapitałowego CET 1 na poziomie ok. 12,5% w 2019 roku, podał włoski bank. >>>>

Eurocash

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding. Według Urzędu, transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania, podkreślił też UOKiK. >>>>

Eurocash jest zadowolony z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który stwierdził, że transakcja przejęcia Eko Holding przez Eurocash może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach. Eurocash uważa, że ta informacja wskazuje na możliwość relatywnie szybkiego zamknięcia transakcji, podała spółka. >>>>

MCI Capital

MCI Capital zdecydował o emisji przez nie więcej niż 25 000 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25 mln zł, podała spółka. >>>>

Vantage Development

Vantage Development uzyskał pozwoleniem na budowę dla inwestycji Vena Mokotów, poinformowała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa rozpocznie się tuż po Nowym Roku, natomiast jej zakończenie zaplanowane zostało na II kw. roku 2018, podano również. >>>>

Midven

Mizaco - z notowanej na NewConnect grupy Midven - inwestuje w niezależne studio deweloperskie PrimeBit Games (PBG), które posiada na swoim koncie już 9 gier na urządzenia mobilne, podało Midven. Spółka zależna rozpoczyna też prace nad własną grą z popularnego segmentu strategii karcianych. >>>>

JSW

Jakiekolwiek zmiany w porozumieniu ze stroną społeczną z września 2015 roku są bardzo niebezpieczne dla firmy i niosą ze sobą niebezpieczeństwo zerwania umowy przez banki i konieczność natychmiastowej spłaty zadłużenia, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). >>>>

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie widzi obecnie możliwości zmian w zawartym jesienią ub. roku porozumieniu ze związkowcami, na mocy którego na trzy lata zawieszono wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. Z wnioskiem o renegocjację porozumienia wystąpiła strona społeczna. >>>>

Cube.ITG

Cube.ITG rozważa emisję obligacji o wartości ok. 10 mln zł, w tym refinansowanie papierów na 5 mln zł zapadających w lipcu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Zachwieja. >>>>

Cube.ITG oczekuje poprawy przychodów w 2017 r. dzięki większej liczbie ogłaszanych przetargów publicznych, wobec oczekiwanego w tym roku spadku sprzedaży, poinformował wiceprezes Arkadiusz Zachwieja. >>>>

Atal

Atal sprzedał 29% mieszkań w drugim etapie osiedla Chojny Park, poinformowała spółka. W ofercie znajduje się jeszcze ok. 159 lokali, podano również. >>>>

PGNiG

Wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. finansowych Bogusław Marzec zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu, podała spółka. >>>>

Asseco

Asseco stworzyło strategię przeniesienia systemów IT jednej z agencji NATO oraz przeprowadziło modelową migrację na jej podstawie, podała spółka. >>>>

Comarch

Comarch rozpoczął współpracę z TrustWeaver, oferującym usługi oparte na rozwiązaniu chmurowym z zakresu zgodności dla fakturowania elektronicznego i innych prawnie istotnych dokumentów, podała spółka. >>>>

PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Pawła Surówki na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., podała Komisja. >>>>

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 stycznia 2017 r. m.in. o zmianach w radzie nadzorczej, wynika z projektów uchwał.>>>>

Mostostal Zabrze

Alstom Transport zwiększył wartość zamówienia na dostawę konstrukcji stalowych wózków kolejowych przez Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe (MZKP) do 4,4 mln euro (19,7 mln zł) z 1,6 mln euro wcześniej, podała spółka. >>>>

Unibep

Unidevelopment podpisał przedwstępną umowę dotyczącą nabycia nieruchomości w Poznaniu (dzielnica Golęcin) o łącznej powierzchni ok. 0,32 ha za 4,75 mln zł netto, podała spółka. >>>>

PZ Cormay

PZ Cormay złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną 16,695 mln akcji serii L, kierowaną do akcjonariuszy spółki Orphée oraz w celu ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu na GPW, podała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zidentyfikowała przesłanki zobowiązujące do przeprowadzenia testów na utratę wartości kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, w szczególności Sierra Gorda, Robinson, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison i projektu Victoria), projektu KGHM Ajax oraz pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych na finansowanie kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, podała spółka. >>>>