"Od listopada do grudnia notowania gabinetu Beaty Szydło niewiele się zmieniły. Pozostają one dość stabilne także z dłuższej perspektywy czasowej" - podano w komunikacie.

Podobnie jak miesiąc temu kształtują się opinie o wynikach działalności rządu. Dotychczasowe efekty jego pracy dobrze ocenia blisko połowa ankietowanych (49 proc.), a źle – około dwóch piątych (38 proc.).

"Minimalnie gorsze niż w listopadzie są oceny polityki gospodarczej rządu. Perspektywy poprawy stanu gospodarki w efekcie działań obecnego gabinetu dostrzega 40 proc. badanych (o 2 punkty procentowe mniej niż miesiąc temu). Przeważająca część ankietowanych (47 proc.) nie wierzy w skuteczność polityki gospodarczej rządu" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-11 grudnia 2016 roku na liczącej 1.136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)