Do 5 lipca bieżącego roku na Węgry przybyło 17 800 nielegalnych imigrantów, a po tym terminie udaremniono próbę przedostania się do kraju 9700 osób. W 2016 r. przyjęto 29 200 wniosków o przyznanie statusu uchodźcy, przede wszystkim od obywateli Afganistanu, Syryjczyków, Pakistańczyków, Irakijczyków i Irańczyków. 427 osób objęto ochroną, a w przypadku 4360 wnioski odrzucono.

Według Bakondiego spadek presji imigracyjnej wynika z zamknięcia bałkańskiego szlaku napływu uchodźców, z porozumienia między Unią Europejską i Turcją oraz z obrony zastosowanej przez państwa narodowe.

W marcu szefowie państw i rządów krajów unijnych zatwierdzili porozumienie z Turcją, na mocy którego wszyscy imigranci, którzy nielegalnie przedostawali się do Grecji, są odsyłani z powrotem do Turcji. W zamian za ich przyjmowanie UE zgodziła się m.in. na odmrożenie rozmów akcesyjnych z Turcją, a także zniesienie wiz unijnych dla obywateli tego kraju.

Jak podkreślił Bakondi, granicy Węgier broni w tej chwili około 20 tys. policjantów i 6 tys. żołnierzy. Według niego zainicjowane i wprowadzone przez Węgry posunięcia – w tym zaostrzenie kontroli granicy oraz postawienie ogrodzenia granicznego – są coraz powszechniej akceptowane.

Zaznaczył, że jednocześnie powstała skomplikowana sytuacja w Grecji i Włoszech, które z krajów tranzytowych stały się państwami docelowymi imigrantów z powodu posunięć granicznych okolicznych państw. Podkreślił, że do obu krajów przybyło około 318 tys. osób, podczas gdy do Niemiec – gdzie w zeszłym roku napłynęło około miliona osób – tylko 305 tys.

W zeszłym roku Węgry wzniosły wzdłuż granicy z Serbią i Chorwacją ogrodzenie. Premier Viktor Orban w sierpniu br. zapowiedział, że obok niego powstanie nowe, które będzie w stanie zatrzymać nawet kilkaset osób naraz. Nowe ogrodzenie na granicy z Serbią zaczęto budować w październiku.

Jednocześnie Węgry wzmocniły ochronę granicy. Od 5 lipca imigranci, zatrzymani w pasie 8 km od granicy z Serbią i Chorwacją, są transportowani do najbliższego przejścia znajdującego się w ogrodzeniu granicznym i kierowani do strefy przejściowej. Przy tym zapowiedziano oddelegowanie dodatkowych 3 tys. policjantów do ochrony granicy.

W ubiegłym roku na terytorium Węgier przedostało się do momentu zamknięcia granicy z Chorwacją i Serbią ponad 378 tys. migrantów.