Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie.


„Decyzja w sprawie ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra w drodze emisji 19 775 261 akcji nowej emisji zostanie podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra w dniu 22 grudnia. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch głosów), a emisja tych akcji ma zostać przeprowadzona w ramach subskrypcji zamkniętej poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom PWC Odra, którym służy prawo poboru" – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna, po jakiej spółka nabędzie akcje nowej emisji PWC Odra wynosić będzie 1 zł za akcję, a akcje te mają zostać opłacone wkładami pieniężnymi, podano również.

„Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategicznymi aktywa obejmujące akcje PWC Odra zostały wyłączone z planowanego procesu dezinwestycji" – zaznaczono w informacji.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)