Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z realizowanym projektem PDH zostały ustalone warunki handlowe dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność, w których stronami są spółka zależna od PDH Polska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, poinformowała spółka. Warunki określają, że 100% produkcji propylenu wytworzonego przez PDH Polska po wybudowaniu instalacji PDH, będzie odbierane przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn przez okres nie krótszy niż siedem lat od daty pierwszej dostawy, podano także. >>>>

OT Logistics

Grupa kapitałowa OT Logistics sfinalizowała przejęcie STK i objęcie 80% pakietu akcji Kolei Bałtyckiej, podała spółka. Transakcja polega na zakupie udziałów w tych spółkach przez OT Logistics w zamian za akcje własne oraz na rozliczeniu wzajemnych wierzytelności. >>>>

Eurocash, EKO Holding

Eurocash zawarł aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z 23 lutego br. dotyczącej zakupu 100% akcji w spółce EKO Holding, przedłużając do 13 stycznia 2017 r. termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, podała spółka. >>>>

iAlbatros

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland za kwotę co najmniej 140 mln zł do 1 marca 2017 r. oraz przyjęli, że iAlbatros Group przeznaczy min. 145 mln zł, pochodzących m.in. ze sprzedaży iAlbatros Poland, na skup akcji własnych, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii JH o łącznej wartości nominalnej 4,293 mln zł, podała spółka.

TXM

Prawa do akcji (PDA) spółki TXM zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 14,6% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,73 zł. >>>>

Murapol

Spółki zależne od Murapolu - MFM Capital 2, MFM Capital 3, MFM Capital 4, MFM Capital 5 i MFM Capital 6 dokonały emisji i przydziału obligacji o łącznej wartości nominalnej 205,45 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

HB Reavis Finance PL 2

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) określił 29 grudnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100 tys. obligacji na okaziciela serii A spółki HB Reavis Finance PL 2 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała giełda. >>>>

Asseco Central Europe

Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. >>>>

Enea

Enea Operator planuje podpisać umowy na dofinansowania inwestycji ze środków unijnych na ponad 250 mln zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozwój sieci. >>>>

Trakcji PRKiI

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z konsorcjum Trakcji PRKiI jako liderem na modernizację trasy Trzebinia - Jaworzno Szczakowa na linii E30 Katowice - Kraków, poinformowały PKP PLK. Wartość umowy to 365 mln zł brutto. >>>>

Sare

Sare przedstawi nową strategię do końca stycznia 2017 r., podała spółka. >>>>

Orbis

Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości niehotelowej zlokalizowanej w Warszawie, podała spółka. Cena sprzedaży to 14,36 mln zł netto. >>>>

Energa

Projekt Energi-Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i może dostać 140 mln zł dofinasowania z UE, podała spółka. Energa-Operator jest pierwszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, której projekt uznany został jako kluczowy dla POIŚ i ma szansę ubiegać się o tak dużą dotację, podkreślono. >>>>

MCI Capital

MCI Capital wyemitował 45 obligacji imiennych serii N o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. >>>>