1 stycznia 2017 r. wejdą w życie pierwsze uproszczenia z pakietu #100zmianDlaFirm. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. „ustawę deregulacyjną”, która wprowadza ponad 30 ułatwień dla przedsiębiorców.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

– To pierwsza ustawa z pakietu 100 zmian dla firm, która wchodzi w życie. Nasze szacunki wskazują, że w pierwszym pełnym roku obowiązywania nowego prawa, tylko wskutek propozycji podatkowych, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie 230 mln zł – poinformował wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Reklama

JAKIE UŁATWIENIA WPROWADZA USTAWA

Ustawa nowelizuje 20 aktów prawnych. Jej przepisy wprowadzają ułatwienia w prowadzeniu firmy, m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

Najważniejsze zmiany:

- podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie;

- przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;

- Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;

- jeżeli kontrola skarbowa wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć także późniejszego działania zgodnie z tymi ustaleniami;

- kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli;

- urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;

- firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza;

- firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;

- drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności;

- szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.);

PRACE NAD PAKIETEM #100zmianDlaFirm

Oprócz ustawy deregulacyjnej, na pakiet #100zmianDlaFirm składa się jeszcze 7 projektów zmian w prawie.

- Kolejne uproszczenia są już na bardzo zaawansowanym etapie legislacyjnym – poinformował wiceminister Haładyj.

Rząd przyjął już trzy ustawy procedowane pod szyldem stu zmian:

- tzw. pakiet wierzycielski, który ułatwi odzyskiwanie długów i zapobieganie zatorom płatniczym,

- pakiet zmian w postępowaniu administracyjnym, które ułatwią i przyspieszą załatwianie urzędowych formalności;

- reformę Głównego Urzędu Miar, który ma wspierać rozwój krajowego przemysłu, prowadzić i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych

W trakcie konsultacji i uzgodnień jest projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i skrócenia czasu przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (z 50 do 10 lat);

W najbliższych dniach wydane zostanie rozporządzenie deregulujące obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn budowlanych.

W przygotowaniu są przepisy pozwalające na niezakłócone działanie jednoosobowych firm po śmierci właściciela (w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wpisanych ponad 80 tys. osób, które ukończyły 65 rok życia, a miesięcznie do ewidencji trafia średnio 100 zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy);

Zespół ekspertów pracuje nad nowym rodzajem działalności – prostą spółką akcyjną – która będzie idealnym rozwiązaniem dla młodych, innowacyjnych firm;

>>> Czytaj też: Boom na mieszkania bez pożyczania. Polacy omijają banki. Skąd mają gotówkę?