Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 15 mln zł kary na T-Mobile Polska za nieuzyskiwanie wyraźnej zgody od konsumentów na dodatkowe płatności związane z usługami "Granie na Czekanie", "Szafa Gra" i "Prenumerata", podał Urząd. Firma zaniechała stosowania tej praktyki.

Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w sierpniu 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił przedsiębiorcy, że pobiera od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług Granie na czekanie, Szafa Gra i Prenumerata bez uzyskania wyraźnej zgody klientów. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

"Zakwestionowana praktyka dotyczyła serwisów Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata. Dwa pierwsze polegają na odtwarzaniu muzyki podczas oczekiwania na połączenie, a w ramach ostatniego, konsument otrzymuje dostęp do informacji oraz serwisów rozrywkowych. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka domyślnie aktywowała je przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Przez okres promocyjny korzystanie z tych usług było nieodpłatne, jednak konsument, który sam z nich nie rezygnował (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta), ponosił dodatkowe koszty, pomimo że podczas zawierania umowy spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności" – czytamy w komunikacie.

UOKiK uznał, że T-Mobile Polska naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka jednak została zaniechana – operator od 17 grudnia 2016 r. nie pobiera od konsumentów opłat za świadczenie wymienionych usług.

"Na przedsiębiorcę została również nałożona kara pieniężna. Na jej wymiar wpływ miały sprawne działania podjęte przez spółkę, które doprowadziły do zaniechania pobierania opłat. Pozwoliło to na obniżenie kary o 30% - wyniosła ona ostatecznie 15 mln zł. Prezes Urzędu nakazał też przedsiębiorcy publikację decyzji na stronie www.t-mobile.pl" – czytamy dalej.

Reklama

Wydana decyzja nie jest prawomocna, operator może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja w sprawie T-Mobile Polska jest elementem prowadzonej przez UOKiK analizy rynku usług telekomunikacyjnych pod kątem stosowania przez przedsiębiorców ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w zakresie uzyskiwania od konsumentów wyraźnej zgody na dodatkowe płatności. W ramach tych działań Urząd wszczął niedawno trzy postępowania wyjaśniające wobec pozostałych operatorów telekomunikacyjnych (Orange Polska, Polkomtel, P4).

T-Mobile Polska odwoła się od decyzji UOKiK

"Zamierzamy odwołać się od decyzji Urzędu z uwagi na brak zasadności nałożonej na firmę kary pieniężnej. Jesteśmy przekonani, że w sytuacji gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia" – czytamy w komunikacie T-Mobile.

Spółka podkreśla, że decyzja UOKiK to pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii sposobu uzyskiwania wyraźnych zgód od konsumentów zgodnie z zapisami artykułu 10 Ustawy o Prawach Konsumentów.

"Dlatego do czasu przedstawienia firmie nowych wytycznych działaliśmy w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje prezesa UOKiK potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty. Jest to ważne rozstrzygnięcie kwestii istotnej dla całego rynku ale nie powinno odbywać się kosztem jednego z podmiotów działających na nim" – czytamy dalej.

T-Mobile wskazuje, że informował klientów o zasadach i warunkach świadczenia oferowanych usług w regulaminie, który zawsze jest udostępniany klientowi przed podpisaniem umowy, w SMSie o aktywowaniu usługi na początku bezpłatnego okresu wraz z informacją jak można bezpłatnie w prosty sposób wyłączyć usługę oraz w SMSie przypominającym o zakończeniem okresu promocyjnego wraz z informacją o kosztach dalszego korzystania z niej oraz z informacją o sposobie rezygnacji z serwisu.

Rezygnacja z usługi jest bezpłatna i można dokonać jej w dowolnym momencie. Firma zaoferowała także bezpłatnie specjalną aplikację Granie Na Czekanie, która pozwala na zarządzanie funkcjami usługi z poziomu smartfona. Dodatkowo T-Mobile udostępnia wszystkim abonentom podsumowanie zawartej umowy, w którym w przejrzysty sposób są wyszczególnione wszystkie usługi oraz związane z nimi koszty, podano także.

>>> Czytaj też: Telekomunikacyjny przełom w UE. Coraz bliżej zniesienia roamingu