Tarczyński zawarł z Jeronimo Martins Polska (JMP, właścicielem m.in. sieci Biedronka) umowę sprzedaży produktów na czas nieokreślony. Szacowana wartość sprzedaży w ciągu 12 miesięcy to 80 mln zł, podała spółka.
"Umowa została zawarta na czas nieokreślony i stanowi kontynuację współpracy ww. stron, realizowanej od września 2016 roku na podstawie odrębnych zamówień" – czytamy w komunikacie.

Szacowana wartość zawartej umowy w przedziale 12 miesięcy wynosi 80 mln zł, jednakże obecnie wartość współpracy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, zaznaczono.

"Zarząd emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż kontynuację współpracy z JMP S.A. na postawie zawartej umowy, traktuje jako jeden z głównych kanałów dystrybucji produktów emitenta, i który ma istotny udział w sprzedaży jego produktów oraz wpływ na obecne, jak i przyszłe przychody i wyniki emitenta" - czytamy dalej.

Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)