Kryterium oceny oferty stanowiły cena (60%) oraz czas zamknięć torowych (40%).

"Zakres prac w ramach projektu przewiduje modernizację najważniejszych elementów infrastruktury kolejowej, tj. kompleksową przebudowę nawierzchni torowej i podtorza wraz z wymianą 5 rozjazdów na stacji Koziegłowy, sieci trakcyjnej i urządzeń SRK, a także 9 przejazdów kolejowo-drogowych, jak również 11 obiektów inżynierskich. Gruntownej rewitalizacji ma zostać poddany także budynek nastawni na stacji Poznań Piątkowo. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową i powykonawczą oraz uzyskać wszelkie niezbędne zgody na jej realizację - formuła 'projektuj i buduj'" - czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia przedmiotu umowy to 20 października 2017 r., a rękojmia za wady, której udzieli wykonawca wynosi 60 miesięcy, podano także.

Spółka oczekuje obecnie na zakończenie postępowania i podpisanie umowy.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)