Rząd proponuje jednorazowe rozliczenie nakładów inwestycyjnych do określonej kwoty. Limit kwotowy jednorazowego rozliczenia to 100 tys. zł wartości środków trwałych na rok podatkowy (odpowiada korzyści podatnika równej 13,5 tys. zł przy stopie podatkowej 15 proc. i dziesięcioletnim okresie amortyzacji).

"Analizy makroekonomiczne wykazują, że wprowadzana zmiana poprzez stymulację inwestycji będzie stanowiła istotny impuls popytowy. W szczególności skutkiem programu po uwzględnieniu skutków mnożnikowych będzie około 2.800 nowych miejsc pracy" - napisano w osr.

"Innymi słowy, baza podatkowa zostanie poszerzona czego beneficjentem będą miedzy innymi JST, które zatrzymają część wpływów PIT. Szacunkowe obliczenia, pozwoliły na ustalenia, iż program wygeneruje dodatkowo około 2.800 miejsc pracy, co przełoży się na wzrost dochodów o około 138 mln zł, a to będzie skutkowało wzrostem wpływów wzrostem wpływów budżetowych, a także wzrostem dochodów do dyspozycji konsumentów, a przez to wydatków na konsumpcję i pośrednio wpływów z tytułu podatku VAT" - dodano.

W osr napisano, że należy się liczyć, ze wzrostem kapitału produkcyjnego, co sprawi, że poziom potencjalnego PKB w Polsce wzrośnie. (PAP)