"Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N2, zarząd dokonał przydziału łącznie 890 obligacji serii N2, o wartości nominalnej i emisyjnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 890 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii N2 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu obligacji serii N2 przypada na dzień 31 stycznia 2019 roku, podano również.

"Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N4, zarząd dokonał przydziału łącznie 1460 obligacji serii N4, o wartości nominalnej i emisyjnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1,46 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii N4 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu obligacji serii N4 przypada na dzień 31 stycznia 2019 roku, podano również.

Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Od 2011 roku jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

(ISBnews)