W komunikacie ZMP przesłanym PAP zaznaczono, że według przygotowanego przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stolica Polski będzie nową jednostką samorządu terytorialnego, która realizuje zadania powiatowe oraz metropolitalne.

Projekt ustawy - podkreśla ZMP - który 30 stycznia zamieszczono na stronach Sejmu, dotyczy stworzenia na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju samorządu, który będzie realizować zadania w obszarze transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji wykonywania zadań publicznych w gminach wchodzących w skład metropolii.

Regulacja - zaznaczył Związek - wywołuje jednak wiele dyskusji i dlatego Związek Miast Polskich zwrócił się już o zorganizowanie w Sejmie publicznego wysłuchania projektu ustawy.

"Jako prezes Związku Miast Polskich zrzeszającego Warszawę oraz 15 miast, których dotyczy proponowana regulacja chcę podkreślić, że jej waga uzasadnia potrzebę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami, na których funkcjonowanie będzie ona oddziaływać. Jest to ważne szczególnie dla samorządowych wspólnot mieszkańców, których dotyczą proponowane zmiany, ponieważ nie mogły zaopiniować ich na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" - ocenia cytowany w komunikacie prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, to komisja, do której skierowany został dany projekt ustawy, podejmuje na pisemny wniosek posła, uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego. Uchwała taka może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania. Samo wysłuchanie publiczne odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu, tylko na jednym posiedzeniu komisji.

Dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski powiedział we wtorek PAP, że Związek zwrócił się do posła PiS Jacka Sasina, żeby zawnioskował o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. ZMP - wyjaśnił Porawski - zwrócił się właśnie do Sasina, ponieważ to on firmuje projekt ws. ustroju Warszawy. Związek zwrócił się do Sasina w piątek, jeszcze nie otrzymał odpowiedzi - poinformował Porawski.

Zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem PiS ws. metropolii warszawskiej, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Projekt ustawy krytykują władze Warszawy oraz część samorządów.

Poseł Sasin powiedział w poniedziałek PAP, że projekt w najbliższym czasie nie będzie procedowany w parlamencie; najpierw odbędą się szerokie konsultacje z samorządami i mieszkańcami.

Rada Warszawy zdecydowała w poniedziałek, że 26 marca odbędzie się referendum gminne, w którym mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie czy są "za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin". Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie byli radni PiS.

ZMP podaje, że reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich i na ich rzecz "prowadzi lobbing legislacyjny, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast". ZMP podaje, że zapewnia wsparcie eksperckie dla miast, wspomaga je w bieżącym i strategicznym zarządzaniu poprzez System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach.(PAP)