W badaniu 95,5% ekspertów wskazało na zawód kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych jako najbardziej deficytowy w 2017 r. vs. 78,9% takich wskazań w roku ubiegłym. Następnie najbardziej poszukiwani pracownicy to spawacze ( 83,7% wskazań), pielęgniarki i położne (73,2% wskazań), samodzielni księgowi (71% wskazań).

"Najwięcej problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można się spodziewać w branżach związanych z budownictwem i przemysłem (m.in. spawacze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, cieśle i stolarze budowlani, murarze i tynkarze, monterzy instalacji budowlanych). Inne branże to gastronomia (szefowie kuchni i kucharze), służba zdrowia i usługi medyczne (pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej), transport oraz usługi (fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych). Widoczne są niedobory zarówno wśród robotników wykwalifikowanych, jak i specjalistów (np. samodzielni księgowi)" - czytamy w komunikacie poświęconym "Barometrowi".

W badaniu wskazano, że wśród zawodów nadwyżkowych w 2017 r. będą dominowały: technik ekonomista, technik hotelarstwa, specjalista administracji publicznej, pedagog oraz nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.

"Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kw. analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania to pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.