Zysk netto Sygnity spadł r: r do 0,21 mln zł w I kw. r.obr. 2016: 2017


Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (1 października - 31 grudnia 2016 r.) wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka miała 5,23 mln zł zysku EBITDA w porównaniu z 11,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,5 mln zł w I kw. r.obr. 2016/ 2017 wobec 139,77 mln zł rok wcześniej.
Sygnity podało wcześniej, prezentując wstępne dane, że skonsolidowane przychody spółki wyniosły 119,5 mln zł w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonego 31 grudnia 2016 r.). Według tych danych, skonsolidowany zysk netto wyniósł 236 tys. zł (spadek o 93,1% r/r). Zysk EBIT w tym okresie wyniósł 1,15 mln zł (spadek o 84,2% r/r), EBITDA sięgnął 5,23 mln zł (spadek o 52,9% r/r).

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 1,02 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.
"Na poziom przychodów grupy w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 największy wpływ miał spadek przychodów z segmentu public - sprzedaż w tym segmencie rok do roku była niższa o prawie 30%, podczas gdy spadek w segmencie utilities wyniósł niecałe 10% r/r, a sprzedaż w segmencie bankowo-finansowym była na porównywalnym poziomie" - napisał prezes Jan Maciejewicz w liście do akcjonariuszy.
Prezes poinformował też, że zadłużenie netto grupy na koniec 2016 r. wynosiło 25,7 mln zł, a wskaźnik dług netto/ EBITDA ukształtował się na poziomie 1,7x.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2015/2016 (1 października 2015 - 30 września 2016) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 423,1 mln zł.
(ISBnews)