Elpis - podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol - utworzy spółkę w MalezjiWarszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Spółka Elpis - podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol - zawarła z Petronas Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji (PCG) porozumienie, dotyczące projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję, poinformowały spółki. Strony postanowiły, że Elpis utworzy spółkę z siedzibą w Malezji, dedykowaną do realizacji projektu, podano również.

"Na mocy porozumienia strony będą współpracować w celu realizacji projektu przy założeniu, że działania operacyjne zmierzające do realizacji projektu będą prowadzone przez Elpis. W szczególności będą to aktywności związane z pozyskaniem finansowania, uzyskaniem wymaganych zgód stosownych organów i instytucji, zapewnieniem niezbędnego majątku i zarządzaniem nim oraz zabezpieczeniem dostaw surowców i usług. Strony ustaliły, iż PCG będzie wspierać Elpis w podejmowanych czynnościach" - czytamy w komunikacie.

Równolegle z podpisaniem porozumienia Elpis zawarł ze spółką zależną PGC kluczową dla realizacji projektu umowę, regulującą warunki dostaw tlenku etylenu będącego głównym surowcem do produkcji oksyalkilatów. Rozpoczęcie wykonywania tej umowy jest uzależnione od uruchomienia produkcji oksyalkilatów. Umowa może zostać przeniesiona na inny, zależny od Elpis podmiot, podano również.

Strony uzgodniły również, że PCG ma prawo nabyć łącznie do 50% udziałów spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów. Porozumienie obowiązuje do czasu nabycia przez PCG udziałów w spółce celowej i zawarcia umowy zarządzania spółką celową, która będzie wówczas regulowała dalszą współpracę pomiędzy stronami.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)