"Prognozowane wyniki finansowe na 2016 rok (tys. zł): przychody ze sprzedaży: 5 942; wynik netto: -1 932; liczba klientów na koniec 2016: 2411. Zmodyfikowane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok (tys. zł): przychody ze sprzedaży: 5 000; wynik netto: -6 430; liczba klientów na koniec 2016: 2 074" – czytamy w komunikacie.

Na dzień publikacji raportu zarząd spółki nie dokonuje korekty prognozy wyników finansowych oraz prognozy liczby klientów za rok 2017, zaznaczono również.

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu. Usługi oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.

(ISBnews)