"Analiza działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw w zakresie wartości sprzedaży detalicznej w Polsce wskazała na jej wzrost w 2012 r. i w latach 2014-2015 (razem średnio o 2,2 proc. w skali roku) oraz na jej spadek w 2013 r. (o 2,3 proc.)" - napisał GUS w opracowaniu.

W całym analizowanym przez GUS okresie średnia roczna wartość sprzedaży detalicznej wyniosła 187,8 mld zł, a dynamika wartości sprzedaży detalicznej wyniosła rocznie 101,1 (wzrost o 1,1 proc.).