Monnari Trade nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2016 r.Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Zarząd Monnari Trade zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r., podała spółka.

"Po zbadaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2016 r., zarząd nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2016 r." - czytamy w raporcie rocznym.

Monnari Trade decyduje o polityce dywidendowej po każdym roku obrotowym kierując się wielkością zysku netto, potrzebami kapitałowe na inwestycje, poziomem zadłużenia oraz pozostałymi planami rozwojowymi grupy kapitałowej, podkreślono.

"Według oceny zarządu, poziom wyniku netto Monnari Trade S.A. za 2016 r. pokryje w 2017 r. zapotrzebowanie kapitałowe spółki na bieżącą działalność operacyjną oraz może posłużyć do realizacji inwestycji zmierzających do poszerzenia udziału Monnari w rynku odzieżowym" – wyjaśniono.

Jednocześnie spółka będzie kontynuować w 2017 r. skup akcji własnych rozpoczęty w 29 stycznia 2016 r., podano także.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 228,2 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)