Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja.
Pod koniec listopada ub. roku Graal złożył do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu. Dotyczył on wszystkich zdematerializowanych akcji spółki, tj. 8 056 440 akcji spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda.
Graal to producent produktów i przetworów z ryb. Zadebiutował na GPW w 2005 roku.
(ISBnews)