Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r: r do 5,6 USD: b w lutym


Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,6 USD/b w lutym br., wobec 5 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym 2016 r. marża wynosiła 4,5 USD/b, podała spółka.
Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.
Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 2,1 USD/b, 2 USD/b i 2,7 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.
Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 915 euro/ t, 855 euro/ t i 991 euro/ t, poinformował również koncern.
Modelowa marża downstream wyniosła 12,3 USD/b wobec 11,1 USD/b miesiąc wcześniej i 11 USD/b w lutym 2016 r.
Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa Ural + 2,4% gaz ziemny).
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)