Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,47 mln zł w lutym 2017 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w poprzednim miesiącu o 15% r/r do 2,68 mln zł, zaś w salonach Rage Age spadła o 17% do 786,9 mln zł, podano w komunikacie. Detaliczna marża brutto wyniosła 49,09% wobec 44,66% rok wcześniej, podano również.

Zobacz też rekomendacje

Enea

Zarząd Enei otrzymał od Engie International Holdings B.V. jako sprzedającego wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, na poziomie 1 264 159 355 zł, podała Enea. >>>>

ZUE

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim (WPS) przyjęła do realizacji zamówienie na dostawę podkładów strunobetonowych na rzecz Railway gft Polska, spółki zależnej ZUE, o wartości 27 mln zł netto, podało ZUE.>>>>

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 159,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 113,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

mBank

mBank Hipoteczny odnotował 23,42 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 18,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

mBank Hipoteczny uplasował na rynku 8 emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej ok. 1,59 mld zł w 2016 roku, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości ok. 710 mln zł, podał bank. Celem strategicznym do 2019 roku pozostaje budowa jak największego portfela aktywów nieruchomościowych, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych. >>>>

TenderHut

TenderHut przygotowuje się do wejścia na giełdę, ale obecnie w pierwszej kolejności prowadzi rozmowy o pozyskaniu inwestorów finansowych, poinformował ISBnews wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut i prezes należącej do niej spółki SoftwareHut Robert Strzelecki. Grupa chce zintensyfikować ekspansję zagraniczną.>>>>

Indeksy giełdowe

W wyniku rewizji rocznej, która zostanie przeprowadzona po sesji 17 marca br., akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zastąpią akcje Enei w indeksie WIG20, a akcje Kruka zastąpią akcje LW Bogdanka w indeksie WIG30, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zmiany nastąpią także w indeksach mWIG40 i sWIG80.>>>>

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group w lutym 2017 roku wyniosły ok. 44,8 mln zł i były wyższe o ok. 14,2% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-luty wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 88,7 mln zł i była wyższa o ok. 11,4% r/r.>>>>

Grupa Lotos

Zaawansowanie realizowanego przez Grupę Lotos Projektu EFRA przekroczyło półmetek, podała spółka.>>>>

Marvipol

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list Intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji projektu, polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy Krakowa, podała spółka.>>>>

Best

Zapisy na obligacje serii R3 spółki Best przekroczyły liczbę oferowanych papierów, co oznacza, że zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje w dniach 2-3 marca zostaną zredukowane, podała spółka. >>>>

Stalprofil

Konsorcjum Stalprofilu i Izostalu podpisało umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych dla gazociągu Lwówek - Odolanów oraz Zdzieszowice-Kędzierzyn, podał Stalprofil. Wartość umowy to 117,08 mln zł netto. >>>>

ING Bank Śląski

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej, która zakłada podwyższenie minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1, dla celów wypłaty dywidendy przez bank, z poziomu 13,25% do 13,75%, podał bank.>>>>

Comarch

Comarch zapowiada dalszy, dynamiczny rozwój na rynkach azjatyckich i amerykańskich, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Konrad Tarański.>>>>

Asseco SEE

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2016, podała spółka. >>>>

Pelion

Pelion szacuje, że skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego za 2016 rok wyniósł 5 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 9 178 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

BZ WBK, Santander Consumer Bank Polska

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z Santander Consumer Bank Polska (SCB) i Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) umowy, na podstawie których udzieli SCB 225 mln zł (ok. 52 mln euro) kredytu a BZ WBK 300 mln euro gwarancji na rzecz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała instytucja.>>>>

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w lutym br. o 9,8% r/r i wyniosła 13,3 mln zł, podała spółka. >>>>