LW Bogdanka miała wstępnie 1,79 mld zł przychodów, 182 mln zł zysku netto w 2016


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miała 1 786,27 mln zł zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 606,54 mln zł EBITDA, 237 mln zł EBIT i 181,99 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.
Natomiast jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka przedstawiały się następująco:
- Przychody ze sprzedaży netto: 1 781,78 mln zł
- EBITDA: 586,12 mln zł
- EBIT: 225,81 mln zł
- Zysk netto: 175,9 mln zł, podano w komunikacie.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz grupy kapitałowej LW Bogdanka za 2016 r., których publikację zaplanowano na 30 marca 2017 r., podano także.
LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)