PGNiG zakłada 33,7 mld zł skumulowanej EBITDA w l. 2017-22, utrzymanie dywidendy


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wypracowanie ok. 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA w latach 2017-2022, czyli ok. 5,6 mld zł EBITDA średniorocznie; przewiduje także dalszy wzrost do ok. 9,2 mld zł EBITDA średniorocznie w latach 2023-2026, podała spółka. Założenia te uwzględniają utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.
"Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022, co umożliwi perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do poziomu średniorocznego ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym nową strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy" - czytamy w komunikacie.
Zarząd PGNiG rekomendując wypłatę dywidendy każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy i jej plany inwestycyjne. Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG SA będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy, podano także.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)