Zysk netto TIM spadł r: r do 1,63 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - TIM odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,61 mln zł wobec 6,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 666,23 mln zł w 2016 r. wobec 575,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 5,67 mln zł wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej.

"Drugi rok z rzędu TIM SA oraz grupa kapitałowa TIM odnotowały ponadprzeciętne wzrosty sprzedaży. W przypadku Grupy, za sprawą wzrostu o 15,7%, obroty po pierwszy raz w historii przekroczyły 600 mln zł i osiągnęły poziom 666,2 mln zł. Także sprzedaż TIM SA wyniosła ponad 600 mln zł (614,8 mln zł, co oznacza wzrost o 14,9% w stosunku do 2015 r.). Ponieważ aktywa TIM SA tworzą 92,2% aktywów całej grupy, a przychody ze sprzedaży TIM SA stanowią 92,3% obrotów grupy, wyniki osiągane przez TIM SA determinują wyniki grupy kapitałowej TIM" - napisał prezes Krzysztof Folta w liście załączonym do raportu rocznego.
Wskazał, że po 3 latach od zmiany modelu działania TIM SA wyraźnie widać pozytywne efekty tej decyzji. Po raz pierwszy od 2014 r. TIM SA osiągnął zysk na sprzedaży (3,070 mln zł). Z kolei 712 tys. zł zysku na sprzedaży w Rotopino.pl SA stanowi najlepszy wynik w historii tej spółki, wskazał.
"Warto zauważyć, że działalność obu spółek jest powiązana z sektorem budownictwa, który w zeszłym roku zanotował spadek sprzedaży o 14,1%. Jak zatem widać, sprzedaż online, która stanowiła w 2016 r. 70% obrotów TIM SA i 100% przychodów ze sprzedaży Rotopino.pl SA, jest w mniejszym stopniu uzależniona od koniunktury w sektorze" - podkreślił Folta.
Według niego, bardzo istotnym wydarzeniem dla grupy kapitałowej TIM było rozpoczęcie 01.07.2016 r. działalności przez 3LP SA tj. nową spółkę zależną powstałą na bazie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TIM SA. Świadczy ona usługi logistyczne nie tylko na rzecz całej Grupy, ale również dla podmiotów zewnętrznych, co należy traktować jako zupełnie nową działalność.
"W pierwszym półrocznym okresie swojej działalności wynik finansowy 3LP SA był ujemny na poziomie EBITDA, jednak było to zgodne z naszymi założeniami i jest charakterystyczne dla większości nowych przedsięwzięć biznesowych w początkowej fazie rozwoju. Naszym priorytetem jest dalsze poprawianie efektywności i sprawności operacyjnej 3LP SA oraz zwiększanie udziału przychodów z klientów zewnętrznych" - podsumował.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.
(ISBnews)