"Zgodnie z naszymi zapowiedziami, proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa kończy się 31 marca. jeszcze przez kilka dni będzie trwało zamykanie kont bankowych, jakie posiada MSP" - powiedział PAP Kowalczyk.

Działa jeszcze strona internetowa resortu skarbu, choć od połowy stycznia nie wykazuje żadnej aktywności, nie są na niej umieszczane m.in. komunikaty prasowe.

Na początku stycznia br. Kowalczyk na specjalnej konferencji prasowej poświęconej likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, poinformował, że proces jego likwidacji ma się zakończyć z dniem 31 marca.

Premier Beata Szydło 5 stycznia br. powołała Annę Mańk na likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa.

Reklama

Na początku roku weszły w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa, co było zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Chodzi o dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej pełnił prezes Rady Ministrów.

Na podstawie tych aktów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. przeszło w stan likwidacji. Prezes Rady Ministrów przekazała na podstawie rozporządzenia zarządzanie majątkiem MSP poszczególnym ministrom branżowym. (PAP)