PGNiG Termika jest nadal zainteresowana akwizycjami


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - PGNiG Termika jest nadal zainteresowana przejęciami aktywów ciepłowniczych na terenie Polski, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.
"Jesteśmy zainteresowani akwizycjami na terenie Polski" - powiedział Dąbrowski dziennikarzom w kuluarach konferencji "Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska".
Wyjaśnił, że spółka monitoruje rynek pod kątem interesujących podmiotów.
"Jeśli znajdziemy odpowiednie przedsiębiorstwo, to przedstawimy propozycję naszemu właścicielowi, razem z prośbą o dokapitalizowanie nas, ponieważ nie możemy sfinansować przejęć z własnych środków ze względu na prowadzony szeroki program modernizacji naszych aktywów" - dodał prezes.

Wskazał także, że proces ewentualnych przejęć przedsiębiorstw komunalnych może być wydłużony ze względu na formalne uwarunkowania takich transakcji ze strony władz samorządowych.
W połowie marca PGNiG Termika poinformowała o odstąpieniu od konsorcjum negocjującego nabycie polskich aktywów EDF.
PGNiG Termika SA, należąca do grupy kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)