Zysk netto Vistalu spadł r: r do 8,89 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,36 mln zł wobec 27,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463,38 mln zł w 2016 r. wobec 410,31 mln zł rok wcześniej.
"Ubiegły rok był dla Grupy Vistal okresem dalszego rozwoju skali powadzonej działalności, pomimo niekorzystnych warunków panujących w otoczeniu rynkowym: stagnacji w segmencie oil&gas oraz spowolnienia na rynku infrastruktury krajowej. Grupie Vistal udało się umocnić pozycję rynkową za granicą, wolumen sprzedaży eksportowej był bliski 70% przychodów ze sprzedaży ogółem. Grupie udało się zwiększyć przychody o blisko 13%, Grupa Kapitałowa Vistal zakończyła 2016 r. obrotami na poziomie 463,4 mln zł oraz zyskiem netto w wysokości 8,9 mln zł" - napisał prezes Ryszard Matyka w liście załączonym do raportu rocznego.
W 2016 roku segment marine&offshore, pomimo stagnacji rynku oil&gas, miał największy udział w sprzedaży Grupy wynoszący 42,3%, z przychodami na poziomie 195,9 mln zł. W segmencie infrastruktura osiągnięto przychody w wysokości 159 mln zł, co daje udział na poziomie 34,3% sprzedaży ogółem. W obszarze budownictwa kubaturowego Grupa w 2016 r. uzyskała sprzedaż na poziomie 89,5 mln zł, udział tego segmentu stanowił 19,3% sprzedaży ogółem. Wartym podkreślenia jest znaczący wzrost sprzedaży w segmencie marine&offshore na poziomie 49,5% w związku z ekspansją na rynku infrastruktury portowej i pozyskaniem znaczących zleceń w zakresie wykonawstwa dźwigów portowych. Jednocześnie w 2016 r. znacząco wzrósł segment budownictwa kubaturowego o 91,4%, podał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 11,59 mln zł wobec 15,75 mln zł zysku rok wcześniej.
Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.
(ISBnews)