Zysk netto PBKM wzrósł r: r do 21,83 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 23,59 mln zł, czyli wzrósł o 31% r/r.

Zysk operacyjny wyniósł 30,36 mln zł wobec 15,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł w minionym roku o 29% do 35,2 mln zł. Wypracowane wyniki oznaczają wzrost marż na poziomie EBITDA i netto o 1 pkt proc. r/r, odpowiednio do: 27% i 18%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,78 mln zł w 2016 r. wobec 104,82 mln zł rok wcześniej.
W minionym roku w strukturze przychodów Grupy istotnie wzrósł udział innych niż bankowanie źródeł. Wygenerowały one 10,3 mln zł przychodów (wzrost o 103% r/r), co stanowi 8% całkowitej sprzedaży Grupy (wzrost o 3 pkt proc. wobec 2015 r.). Największy wzrost dotyczył obszaru terapii komórkowych (ATMP). Przychody z tego źródła sięgnęły 6,4 mln zł i były o 200% wyższe niż rok wcześniej.
"Działalność PBKM w obszarze produktów leczniczych terapii zaawansowanej ATMP była w minionym roku bardzo intensywna. Byliśmy jednym z inicjatorów powstania Instytutu Terapii Komórkowych, gdzie w ramach terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem produktów ATMP hospitalizowaliśmy do tej pory 80 pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Weszliśmy też we współpracę z partnerem z Europy Zachodniej, której celem jest wyprodukowanie produktów ATMP na potrzeby badań klinicznych nad nowym lekiem na cukrzycę. W 2017 r. planujemy dalej rozwijać ten obszar biznesu. W grudniu minionego roku zakończyliśmy rozbudowę laboratorium produkującego ATMP, dzięki czemu nasze moce produkcyjne zwiększyły się nawet czterokrotnie" - skomentował prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.
PBKM utrzymał w 2016 r. pozycję najszybciej rosnącego spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie, odnotowując wzrost liczby nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek o 6,4%. Wyniosła ona 18,6 tys., wobec 17,5 tys. pobrań w roku 2015. Według szacunków spółki oznacza to, że kontrolowała ona w minionym roku ok. 18% rynku europejskiego pod względem nowo pozyskanych próbek, podano także.
W minionym roku Grupa optymalizowała swoją obecność na rynkach zagranicznych. Zakończeniu uległa współpraca z dotychczasowymi partnerami obsługującymi generujące marginalną w skali działalności sprzedaż rynki w Chorwacji, Estonii, Macedonii i Mołdawii. Grupa weszła jednocześnie na nowe, ciekawe rynki: brytyjski i szwedzki, przypomniano.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 20,04 mln zł wobec 11,47 mln zł zysku rok wcześniej.
Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)