Getback przydzielił obligacje serii JW i ME o wartości nominalnej 41,58 mln zł


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje na okaziciela serii JW oraz ME o łącznej wartości nominalnej 41,58 mln zł, a emisje doszły do skutku, podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wszystkie obligacje są obligacjami na okaziciela oraz mają formę dokumentu" - czytamy w komunikacie.
GetBack powstał w lutym 2012 roku, jest jednym z liderów na rynku wierzytelności w Polsce. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack wynosiła ok. 17 mld zł przy ok. 2 mln spraw w obsłudze.
(ISBnews)