Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Capital Park pracuje nad emisją euroobligacji na 25 mln euro, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.
"Trwają prace nad obligacjami do 25 mln euro. Uważamy, że dla nas będzie bardzo korzystne - po pierwsze, poprawa struktury walutowej zadłużenia w obliczu różnic kursowych, które tradycyjnie istotnie wpływają na wynik, także poprawa hedgingu naturalnego i pozytywny wymiar na CF, a także kolejne oszczędności na kosztach finansowych, nawet o 1 pkt. proc. W efekcie znaczące oszczędności na odsetkach" - powiedział Juszczyk podczas konferencji inwestorskiej.
Wcześniej deweloper uplasował obligacje na 2 mln euro.
Tymczasem w tym roku deweloper ma do wymiany obligacje na łącznie 108 mln zł (w tym na 35 mln zł w czerwcu).
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym ok. 70 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ponad 250 tys. m2. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)