Lokum Deweloper zmniejszył r: r sprzedaż do 117 lokali w I kw. 2017 r.


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 117 lokali w I kw. 2017 r. wobec 172 rok wcześniej, podała spółka. W tym samym czasie spółka rozpoznała w wyniku 15 lokali wobec 96 w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku.
"W minionym kwartale skupiliśmy się na znaczącym poszerzeniu naszej oferty, która osiągnęła rekordowe rozmiary, oraz na realizacji projektów w budowie. Z punktu widzenia sprzedaży lokali czy rozpoznań w wyniku, nie był to kwartał kluczowy dla realizacji całorocznych planów. Jest to konsekwencja harmonogramu realizowanych projektów. Tu, zgodnie z naszymi planami, istotną rolę odegra II półrocze, a w szczególności ostatni kwartał. Zakładamy, że pod względem rozpoznań w wyniku rok 2017 będzie podobny do roku 2016. Przełomowy natomiast będzie rok 2018, który, dzięki wejściu na rynek krakowski, odzwierciedli znaczący wzrost skali naszej działalności" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.
Jednocześnie, na koniec I kw. 2017 roku grupa miała zawartych 261 umów rezerwacyjnych, tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie, podano także.
"Duża liczba umów rezerwacyjnych w I kw. 2017 r. związana jest m.in. z toczącym się procesem otwarcia rachunku powierniczego dla projektu Lokum Victoria Va. Zakładamy, że rachunek będzie założony już w II kw. i większość ze 122 umów rezerwacyjnych w tym projekcie przekształci się w umowy deweloperskie" - dodał Kuźniar.
Na koniec I kw. 2017 roku oferta grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 1 164 lokale, natomiast w realizacji było 1 470 lokali, czytamy dalej.
Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.
(ISBnews)