Geotrans chce osiągnąć 12 mln euro kapitalizacji wg strategii na 2017-2020Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Geotrans chce osiągnąć kapitalizację na poziomie co najmniej 12 mln euro (pow. 10 zł/akcja) i zbudować bazę kapitałową m.in. przez wypracowane zyski z działalności, wynika z opublikowanej strategii na lata 2017-2020.

Kurs akcji Geotrans w czwartek ok. godziny 14.00 w momencie publikacji strategii wynosił 3,10 zł.

"Realizacja nowej strategii rozwoju na lata 2017-2020 odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:
* Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;
* Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS);
* Koncentracja zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych;
* Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.;
* Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln euro (pow. 10 zł/akcja) i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności" - czytamy w komunikacie.

Prezes Przemysław Weremczu wyjaśnił, że okres obowiązywania poprzedniej strategii minął, dlatego spółka postanowiła zaprezentować zaktualizowany plan rozwoju do 2020 r.

"W jego ramach chcemy skupiać się na obszarach, w których mamy najwyższe kompetencje i doświadczenie. Stawiamy na dalszy rozwój usług zagospodarowywania osadów świadczonych dla jednostek publicznych i samorządowych. W dalszym ciągu widzimy duży potencjał wzrostu odbioru ubocznych produktów spalania. To w założeniu pozwoli nam na osiągnięcie kapitalizacji rzędu 12 mln euro i tym samym przejście na główny rynek GPW. Ponadto, w najbliższych latach chcemy zmniejszać nasz udział w spółce zależnej Kompania Elektryczna" - powiedział Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie zarząd Geotrans podsumował realizację strategii rozwoju za lata 2015-2017, zamieszczonej w dokumencie informacyjnym z dnia 23 lipca 2015 r.

"Zarząd przekazuje informacje dotyczące jej realizacji:
* Zakończenie z sukcesem dynamicznej ekspansji geograficznej poprzez prowadzenie działalności na obszarze kolejnych województw w kraju;
* Rozszerzenie oferty usługowej o zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS);
* Zdobycie pozycji krajowego lidera w zakresie ilościowym/jakościowym/obszaru działania (zgodnie z opinią zarządu spółki);
* Brak osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji na poziomie 12 mln euro (powyżej 10 zł/akcja)" - czytamy również.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)