"Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 2 320 712 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. 

Wcześniej, pod koniec marca zarząd MCI Capital informował., że planuje kontynuację skupu akcji, uzależniając ten proces od wysokości kursu i, że może przeznaczyć na ten cel środki do 70 mln zł.

Pod koniec ubr. walne zgromadzenie spółki rozszerzyło program skupu akcji własnych celem umorzenia do poziomu 100 mln zł, co oznacza że w 2017 r. spółka może przeznaczyć na skup środki w wysokości do 70 mln zł. Jak tłumaczyła spółka, zmiana przepisów ułatwi realizację procesu skupu w tym roku, ponieważ umożliwia przeprowadzenie zakupu powyżej 5% akcji bez wezwania. 

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)