"Najnowsze prognozy wskazują, że w najbliższych latach inflacja CPI będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Zgodnie ze scenariuszem centralnym wyniesie ona 2,1 proc. w 2017 r. i 2,2 proc. w 2018 r., a w 2019 r. wzrośnie do 2,4 proc." - napisano w komentarzu do ankiety NBP.

"Biorąc pod uwagę typowe scenariusze uwzględniane przez ekspertów, inflacja w dwóch pierwszych latach powinna pozostać w dolnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP i kształtować się w przedziałach, odpowiednio, 1,8–2,4 proc. i 1,7–2,5 proc. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). W 2019 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,8–2,9 proc. W tym horyzoncie prawdopodobieństwo inflacji powyżej i poniżej celu jest wyrównane" - dodano.

PKB, STOPA PROCENTOWA

Z ankiety NBP wynika, że prognozy centralne dynamiki PKB wskazują na stabilne tempo krajowego wzrostu gospodarczego w najbliższych dwóch latach.

"Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą 3,4–3,5 proc. Po uwzględnieniu innych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej wydaje się, że tempo wzrostu PKB powinno ukształtować się między 3,1 a 3,7 proc. w 2017 r., a w kolejnych dwóch latach, odpowiednio, w przedziale 3,0–3,9 proc. i 2,7–3,9 proc. (są to 50- procentowe przedziały prawdopodobieństwa)" - napisano.

Eksperci spodziewają się stabilizacji stóp w 2017 r.

"Dla 2018 r. i 2019 r. scenariusze centralne są wyższe i wynoszą, odpowiednio, ok. 1,8 proc. i ok. 2,2 proc. W 2018 r. stopa referencyjna nie powinna wyjść poza przedział 1,6–2,1 proc., a w 2019 r. poza 1,9– 2,7 proc." - napisano.

PROGNOZY UZUPEŁNIAJĄCE I KOMENTARZ UCZESTNIKÓW ANKIETY

Zgodnie z ankietą NBP, w najbliższych latach spodziewany jest spadek stopy bezrobocia w Polsce - do poziomu 6,9 proc. w 2019 r.

"Spadkowi bezrobocia będzie towarzyszył wzrost wynagrodzeń brutto o 4,5 proc. w bieżącym roku i o 4,8 proc. w 2018 i 2019 r." - napisano.

Eksperci spodziewają się również umocnienia złotego.

"Prognozy ekspertów wskazują na nieznaczną aprecjację złotego w stosunku do euro – kurs PLN/EUR zmniejszy się z ok. 4,3 w 2017 r. do ok. 4,2 w 2019 r." - napisano.

Ich zdaniem, wzrost w strefie euro w kolejnych latach będzie się kształtował w granicach 1,6-1,7 proc., a cena ropy Brent będzie powoli rosnąć, osiągając poziom 63 dolarów za baryłkę w 2019 r.