Akcjonariusze ES-System zdecydują 11 V o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 11 maja.

"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w 2016 roku w wysokości 3 776 884,95 zł, na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

W maju ub. r. akcjonariusze ES-System zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 10,715 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ES-System w 2016 r. wyniósł 3,78 mln zł wobec 9,9 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)