Zysk netto Macrologic spadł r: r do 2,17 mln zł w I kw. 2017 r.


Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Macrologic odnotował 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Pierwszy kwartał 2017 roku upłynął w Macrologic pod znakiem działań związanych z dostosowaniem oprogramowania naszego autorstwa do zmian w prawie, co wpłynęło na uzyskanie podobnych przychodów i rentowności w odniesieniu do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego" - napisała prezes Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz w liście załączonym do raportu kwartalnego.
Zysk operacyjny wyniósł 2,72 mln zł wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,44 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 13,32 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale 2017 sprzedaż Grupy wyniosła 14 mln zł i była tożsama z wynikami osiągniętymi w pierwszym kwartale 2016. Przychody w pierwszym kwartale 2017 roku zostały zbudowane przede wszystkimi w oparciu o współprace ze stałymi odbiorcami, przed którymi stały istotne wymagania związane ze zmianami prawnymi w zakresie spełniania obowiązków w zakresie raportowania JPK. Akcja pozyskania nowych projektów była ograniczona ze względu na czas, który przedsiębiorstwa poświęcały na przygotowanie do nowych obowiązków, co często łączyło się z implementacja nowych wersji rozwiązań. Dodatkowo, sytuacja makroekonomiczna w zakresie skłonności do inwestowania również nie stanowiła istotnych bodźców do wzrostu w tym obszarze" - czytamy w raporcie.
W I kwartale 2017 roku Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 2,7 mln zł, tożsamy z wynikiem operacyjnym osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża operacyjna Grupy wyniosła 19% i taka sama, jak wynik wykazany w pierwszym kwartale 2016. Zysk netto Grupy osiągnął w badanym okresie wartość 2,2 mln zł i był niższy o 0,1 mln zł (-4%) od wyniku osiągniętego w analogicznym kwartale roku 2016. Marża netto wyniosła odpowiednio 16%, tak samo, jak w w pierwszym kwartale 2016, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,2 mln zł wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

(ISBnews)