Zysk netto Grupy Żywiec spadł r: r do 27,91 mln zł w I kw. 2017 r.


Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 27,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 59,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,43 mln zł wobec 43,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 429,38 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 493,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 30,87 mln zł wobec 16,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Porównanie wyników finansowych Grupy w stosunku do pierwszego kwartału roku 2016 wymaga analizy kilku istotnych czynników takich jak: zmiana modelu biznesowego grupy kapitałowej Żywiec S.A. oraz sprzedaż spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o. o. Sprzedaż spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o.o. 1 lutego 2016 roku, zmniejszyła przychody netto ze sprzedaży, ale także znacząco zmniejszyła wysokość kosztów działalności, wyjaśniła spółka w raporcie.
"Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, poza zamianami wynikającymi z konsolidacji, związane jest ze spadkiem rynku, jak również innymi czynnikami porównawczymi np. Święta Wielkanocne przypadające w marcu 2016 roku" - czytamy w raporcie.
W pierwszych miesiącach 2017 roku Grupa Żywiec utrzymała udział w rynku w ujęciu wartościowym. Zwiększyła się sprzedaż w segmencie piw premium, wzrosły przychody Grupy Żywiec na hektolitr i wzmocniono marki, wskazano także.
"W nadchodzących miesiącach Grupa Żywiec będzie koncentrować się na budowaniu wartości poprzez innowacje, umacnianiu pozycji w segmencie premium, dalszym budowaniu marek oraz będzie kontynuować działania ukierunkowane na dalszą poprawę obsługi klienta, zwiększanie efektywności wewnętrznej i utrzymanie modelu niskich kosztów" - napisano też w raporcie.
Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2016 roku sprzedała 11,7 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)