Zysk netto Ovostar Union N.V. spadł r: r do 22,15 mln USD w 2016 r.


Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Ovostar Union N.V. odnotował 22,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 30,95 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 21,64 mln USD wobec 32,38 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,74 mln USD w 2016 r. wobec 75,61 mln USD rok wcześniej.

EBITDA w okresie 2016 r. wyniosła 24,1 mln USD wobec 34,8 mln USD zysku rok wcześniej.
"Pomimo spadku całkowitej produkcji jaj na Ukrainie w 2016 r. Ovostar zwiększył swój wolumen o 24% i wzmocnił udział do prawie 1/5 rynku ukraińskiego. W ciągu roku rozwinęliśmy naszą sprzedaż o kolejne kraje UE, których udział w naszym eksporcie osiągnął 20% w 2016 r. Sprzedaż eksportowa pozwoliła nam częściowo zrekompensować wpływ dewaluacji ukraińskiej hrywny. W 2017 r. będziemy kontynuować rozwój naszych rynków eksportowych w celu dywersyfikacji ryzyka krajowego i walutowego" - napisał prezes Borys Bielikov w liście do akcjonariuszy.
Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to jedna z wiodących agroprzemysłowych firm Ukrainy, która wchodzi do trójki liderów w kraju, produkujących jaja kurze. Grupa produkuje także m.in. olej słonecznikowy i pasze. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.
(ISBnews)