Wyjaśniając przyczyny obniżenia ratingu, agencja Fitch zwróciła uwagę, że polityczne zagrożenia dla Włoch wzrosły. Jako takie wymieniła ryzyko "słabego lub niestabilnego rządu".

Ponadto odnotowano opóźnienia w naprawie finansów publicznych, "porażkę" starań na rzecz redukcji długu publicznego i słaby wzrost gospodarczy.

To wszystko w ocenie agencji zwiększa ryzyko niekorzystnych wstrząsów.

Według przewidywań Fitch w tym roku wzrost we Włoszech wyniesie 0,9 procent, a w 2018 roku 1 procent.

Kolejny punkt w analizie agencji ratingowej to słabość włoskich banków, która w jej ocenie zwiększa zagrożenie dla gospodarki i finansów publicznych.