Idea Bank celuje w 100 mln zł wyniku z prowizji kwartalnie w br.Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Idea Bank chce w kolejnych kwartałach realizować sprzedaż produktów kredytowych, leasingowych i faktoringowych na poziomie 2-2,5 mld zł kwartalnie. Bank chce utrzymać strukturę dochodów, w której ponad 35% stanowi wynik prowizyjny. Wynik ten ma oscylować wokół 100 mln zł kwartalnie, poinformował prezes Jarosław Augustyniak.

"To był dla nas solidny kwartał pod względem sprzedażowym, drugi najlepszy w historii. To, co nas cieszy, to poprawa i bardzo duży udział wyniku odsetkowego w strukturze dochodów - 65% oraz dobra marża odsetkowa na poziomie 4%. Wynik odsetkowy wzrósł o ponad 40% r/r, a z prowizji o ponad 20% r/r. Rosły też rezerwy - o 15% rok do roku, ale ten portfel jest zdrowy" - powiedział Augustyniak w rozmowie z ISBnews.

"Wynik prowizyjny przyspieszył w I kwartale do ponad 100 mln zł. Chcielibyśmy taką wielkość wyniku utrzymać w kolejnych kwartałach, co powinno pozwolić utrzymać strukturę, w której stanowiłby on ok. 35% dochodów"- dodał.

Sprzedaż produktów kredytowych leasingowych i faktoringowych grupy Idea Bank Polska wyniosła 2,4 mld zł w I kw. wobec 1,86 mld zł rok wcześniej, w tym sprzedaż leasingu wyniosła 1,23 mld zł w I kw. br. w porównaniu z 887 mln zł w I kw. rok wcześniej.

"Leasing i faktoring bardzo ładnie nam rosną. W kredytach pracujemy teraz nad zmianą oferty i lepszym priceingiem. Sprzedaż kredytów bankowych na poziomie 200 mln zł miesięcznie nie zadowala nas. Do tej pory mówiliśmy o 1,5-2,0 mld zł nowej sprzedaży produktów kwartalnie, ale nasze ambicje są większe - chcemy sprzedawać 2-2,5 mld zł" - powiedział Augustyniak.

Dodał, że na rynku leasingu i faktoringu można zaobserwować zwiększoną presję cenową, ale Idea Bank jest w stanie obronić marżę odsetkową netto na poziomie 4% w całym roku.

"Co prawda jesteśmy dopiero w drugim kwartale, ale ta dynamika może utrzymać się do końca roku, co oznacza bardzo duży dwucyfrowy wzrost rok do roku. Mamy już na tyle duży biznes, że możemy sprzedawać 2-2,5 mld zł kwartalnie, ale równie ważne są dla nas ryzyko i cena. Prędzej będziemy obniżać sprzedaż, niż ceny" - podkreślił.

Wynik z odpisów wyniósł 61,8 mln zł w I kw. wobec 53,6 mln zł w 1 kw. rok wcześniej. Koszt finansowania obniżył się do 0,19% w marcu br. wobec 0,73% rok wcześniej.

"Koszty finansowania w leasingu i faktoringu są bardzo niskie. Jest jeszcze natomiast miejsce do poprawy na portfelu kredytowym. Długoterminowo widzę miejsce do dalszego obniżania kosztów ryzyka" - powiedział Augustyniak.

Prezes poinformował, że do końca tego roku Idea Bank chce przekształcić swoje kolejne placówki w Huby oraz zwiększyć liczbę mobilnych wpłatomatów do 40 wobec 19 obecnie. Jeszcze w I półroczu bank zaoferuje firmom kolejne innowacyjne rozwiązanie.

"Minęły dwa lata od kiedy jesteśmy na giełdzie. Nasze innowacje takie jak Huby, Cloud, mobilne wpłatomaty pozwoliły nam nie tylko pozyskać, ale także utrzymać klientów i zbudować długoterminowe relacje. Obecnie mamy 8 Hubów, a do końca roku będzie ich 15. Ten model bardzo dobrze przyjął się. W drugim kwartale zaoferujemy kolejną nowość na rynku" - zapowiedział Augustyniak.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Agnieszka Morawiecka


(ISBnews)