Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Stalproduktu podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2016 rok, w tym w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z tą propozycją dywidenda na akcję wyniesie 3 zł brutto, podała spółka.
Akcjonariusze Stalproduktu w czerwcu ub. roku zdecydowali o wypłacie kwoty 16,74 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r, tj. 3 zł na akcję.
Spółka miała 326,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 roku w porównaniu z 219,07 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2016 r. wyniósł 95,73 mln zł wobec 108,66 mln zł zysku rok wcześniej.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)