Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Famur

- Famur zawarł z turecką Imbat Madencilik umowę na dostawę trzech kompleksów ścianowych za łącznie 12,2 mln euro (52,07 mln zł netto), podała spółka. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 75 000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich emitenta lub przez podmioty zależne emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez emitenta lub przez podmioty zależne emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2 %, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Termin wykupu ustalono na dzień 26 kwietnia 2020 r., podano także.

Konsorcjum Stali

Jednostkowy przychód ze sprzedaży Konsorcjum Stali wyniósł 356,43 mln zł za I kw. 2017 r. co stanowi wzrost o 101,31 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, poinformowała spółka, publikując wstępne dane. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 11,22 mln zł co stanowi wzrost r/r o 5,88 mln zł, podano także. "Zdaniem zarządu wzrost wyników finansowych jest efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w pierwszym kwartale bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Netia

Akcjonariusze Netii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o ustaleniu kwoty dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję. >>>>

Netia zamierza pozyskać refinansowanie obecnego zadłużenia w wysokości 200 mln zł z mBanku, BnB Polska i DnB w celu realizacji projektu modernizacji infrastruktury sieci spółki w standardzie NGA, poinformowała spółka. >>>>

ZUE

ZUE miało 33,17 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 9,2 mln zł straty działalności operacyjnej i 8,17 mln zł straty netto w I kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednocześnie spółka podała, że jej portfel zamówień ma wartość 948 mln zł w podpisanych kontraktach, a potencjalnie - ok. 2 mld zł. >>>>

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 140,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 137,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,99 mld zł na koniec marca 2017 roku, co oznacza wzrost o 2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,5% i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym ani rok do roku. Łącznie środki klientów w Grupie wzrosły o 9,1% r/r do 64,13 mld zł. >>>>

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, jednak nie wiadomo, jakie wytyczne w tej sprawie przekaże Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>

Bank Millennium ocenia, że zrealizuje wszystkie cele zawarte w strategii do 2017 roku za wyjątkiem wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>

Newag

Newag odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Qumak

Qumak odnotował 43 mln zł jednostkowej straty netto, przy uzyskanych jednostkowych przychodach na poziomie 424 mln zł w 2016 r, poinformowała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>

Ergis

Ergis odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pragma Faktoring

Pragma Faktoring zdecydowała o emisji obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, podała spółka. >>>>

Action

Action w restrukturyzacji odnotowało 159,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Marvipol

Spółka celowa Marvipolu - PDC Industrial Center 72 - która jest wspólnym projektem Marvipolu i PG Dutch Holding, podpisała umowę z Panattoni Development Europe na budowę obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy Krakowa, poinformowała spółka. >>>>

Rekordowe wyniki finansowe wypracowane przez Marvipol w 2016 roku "nie są nie do pobicia" w bieżącym, a spółka ma potencjał, by dalej pozytywnie zaskakiwać rynek, wskazał prezes Mariusz Książek w rozmowie z ISBnews.>>>>

Marvipol liczy w segmencie magazynowo-logistycznym na zdecydowanie wyższe rentowności niż w biznesie mieszkaniowym, celując w ponad 20% wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. Po wczorajszym podpisaniu umowy z Panattoni o realizacji inwestycji pod Krakowem, spółka przygotowuje kolejne projekty i nie wyklucza, że jeszcze w 2017 r. podejmie decyzje o ich realizacji. >>>>

Marvipol zakłada, że wprowadzi do sprzedaży co najmniej 700 mieszkań w tym roku, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. >>>>

GetBack

GetBack wygrał przetarg na zakup od banku portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,5 mld zł, podała spółka. >>>>

Bioton

Bioton odnotował 16,12 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 521,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

AmRest

AmRest podpisał wstępne wiążące porozumienia z Pizza Hut Europe Sarl US Branch i Yum Restaurants International Russia and CIS LLC, określające główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez spółkę zależną AmRest praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na rynku rosyjskim oraz nabycie 18 restauracji Pizza Hut prowadzonych przez PH Russia, poinformowała spółka. >>>>

OT Logistics

Rada ds. prywatyzacji Czarnogóry anulowała przetargi na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo, poinformował OT Logistics powołując się na informacje prasowe z Czarnogóry.>>>>

PKO BP

PKO Bank Hipoteczny uplasował 24 kwietnia br. listy zastawne o wartości 500 mln zł, o terminie zapadalności ustalonym na 18 maja 2022 roku oraz z marżą ponad WIBOR 3M w wysokości 69 pb, podał PKO Bank Polski.>>>>

PKO Bank Polski szacuje, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za I kw. 2017 r. oraz składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. wyniosą łącznie 256 274 186,45 zł, podał bank >>>>

Mercor

Mercor w okresie od października 2016 r. do marca 2017 r. pozyskał zamówienia o wartości ok. 139,4 mln zł wobec 106,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 31% r/r, podała spółka. >>>>

PGNiG

ERU Trading we współpracy z PGNiG dostarczy w 2017 roku 218 mln m sześc. gazu z Polski do ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz - podało PGNiG w komunikacie. >>>>

Idea Bank

Idea Bank uruchomił projekt pn. Idea Hub Express, w ramach którego w wybranych pociągach PKP Intercity kursować będzie wagon, będący pierwszą placówką bankową na torach i jednocześnie pierwszym coworkingiem dla podróżujących, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz. >>>>

Grupa Lotos

Stan realizacji projektu EFRA wynosi ok. 63% i wyprzeda harmonogram o kilka punktów procentowych, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji Jarosław Kawula. Spółka zakończyła planowo postój remontowy. >>>>

Grupa Lotos równolegle rozwija i analizuje cztery potencjalne projekty, które mogą być realizowane po zakończeniu projektu EFRA, poinformował ISBnews wiceprezes ds. produkcji Jarosław Kawula. Decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta do końca 2018 r. >>>>

Elektrobudowa

Akcjonariusze Elektrobudowy podjęli uchwałę o podziale zysku netto za rok 2016, przeznaczając na dywidendę kwotę 47,48 mln zł, tj. po 10 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Rawlplug

Zarząd Rawlplug podjął uchwałę w sprawie przedłożenia akcjonariuszom rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 10 744 800 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na PKN Orlen karę pieniężną w wysokości 750 tys. zł. za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd. >>>>