"Rzeczywiście w tej chwili nadzór nad tą (PZU- PAP) spółką pełnię ja. I kiedy podejmę decyzję o konieczności zmiany, to ją ogłoszę. Natomiast na pewno w tym momencie nie ma takiej konieczności i spółka pozostaje w moim nadzorze" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, pytana o powody zabrania nadzoru nad spółką wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu.

"A dlaczego taka decyzja? Skorzystałam ze swoich uprawnień. Uznałam, że dla dobra funkcjonowania spółki to będzie korzystne i taka decyzja została podjęta" - wyjaśniła szefowa rządu.

Premier jednocześnie zapewniła, że konsekwentnie będzie realizowana Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Nie będziemy rezygnowali ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wręcz przeciwnie, będziemy konsekwentnie nadal ją kontynuowali tak, jak do tej pory" - zapewniła szefowa rządu. Jak dodała, ostatnie dane ekonomiczne "pokazują bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie, że polska gospodarka rozwija się coraz bardziej dynamicznie".

"Przygotowujemy nowe propozycje dla przedsiębiorców, pokazujemy nowe rozwiązania, mamy ambitny plan odpowiedzialnego rozwoju i to przynosi dobre efekty" - podkreśliła premier.

Reklama

W ubiegłym tygodniu wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w Sejmie, że Prezes Rady Ministrów Beata Szydło sprawuje osobisty nadzór nad spółką PZU.

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa od stycznia weszła w życie ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Na mocy ustawy wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa powierzono Prezesowi Rady Ministrów, który może przekazać realizację tych uprawnień np. innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu. Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. W tym rozporządzeniu zapisano, że PZU podlega ministrowi rozwoju i finansów.

W marcu rada nadzorcza PZU odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa spółki. W połowie kwietnia RN PZU powołała Pawła Surówkę w skład zarządu spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji jej prezesa.

Skarb Państwa ma w PZU ok. 34 proc. akcji. (PAP)