Akcjonariusze Archicom zdecydują 25 V br. o łącznej dywidendzie 1,2 zł na akcjęWarszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Archicom zdecydują 25 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 27,93 mln zł, tj. 1,2 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r. z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9,31 mln zł, tj. 0,4 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 28 417 777 zł poprzez przekazanie go w kwocie 27 933 757,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,2 zł na 1 akcję (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9 311 252,40 zł, tj. 0,4 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18 622 504,80 zł, tj. 0,8 zł na 1 akcję), a w kwocie 484 019,80 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 1 czerwca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2017 roku, podano także.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)