Grupa Azoty przyjęła aktualizację strategii na lata 2013-2020, która w obszarze strategii finansowej zakłada 8% marży EBIT, 14% marży EBITDA, do 60% stopy wypłaty dywidendy, 10% marży ROCE i 10% marży ROE, wynika z prezentacji.

"Zaktualizowane cele strategiczne Grupy Azoty wymusiły również skrupulatną weryfikację dotychczasowych wskaźników korporacyjnych, celem właściwego pomiaru realizacji strategii. Wartości tych wskaźników w sposób właściwy i zgodny z obecnym otoczeniem rynkowym wyznaczają poziomy, względem których dokonywany będzie pomiar stopnia wdrożenia i realizacji planowanych działań strategicznych" - skomentowano w materiale.

Jak podano, jednym z kierunków strategicznych Grupy Azoty w obszarze finansów jest integracja funkcji finansowej, która pozwoli na aktywne wsparcie w zarządzaniu grupą kapitałową na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej. Integracja zostanie osiągnięta między innymi poprzez ujednolicenie zasad działania i struktur działów finansowych w grupie kapitałowej, które objęte zostaną centralnym nadzorem merytorycznym. Procesy te będą wspierane poprzez integrację systemów IT oraz wdrożenie narzędzia do operacjonalizacji i kontroli realizacji strategii.

Ponadto struktura finansowania zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości grupy kapitałowej, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem stojącym u podstaw struktury finansowej Grupy jest zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości jej finansowania. Wdrożenie kompleksowego programu inwestycyjnego oraz ryzyko pogorszenia się koniunktury, znajduje odzwierciedlenie w odstąpieniu od określenia dolnego progu stopy wypłaty dywidendy. W konsekwencji, w uzasadnionych przypadkach wypłata dywidendy nie będzie rekomendowana przez zarząd, podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)